Російська агресія спричинила появу нового суб’єкта – української нації. А її опір агресору –  принципово нову цивілізаційну реальність – Володимир Горбулін