Consiglio direttivo

Valeriy Chaly
Valeriy
Chaly
Presidente
Nataliya Popovych
Nataliya
Popovych
Vice presidente
Ivanna Klympush-Tsintsadze
Ivanna
Klympush-Tsintsadze
membro del Consiglio direttivo
Hennadiy Kurochka
Hennadiy
Kurochka
membro del Consiglio direttivo

Direzione esecutiva

Yuliya Shmygaleva
Yuliya
Shmygaleva
Direttrice esecutiva
Natalia Yaroslavtseva
Natalia
Yaroslavtseva
Capo contabile
Yuliya Tykhonenko
Yuliya
Tykhonenko
Giurista
Myroslava Iaremkiv
Myroslava
Iaremkiv
Responsabile delle relazioni con i donatori

Centro media UCMC

Tetyana Kolosova
Tetyana
Kolosova
Direttrice del Centro media UCMC
Yuliya Tyotkina
Yuliya
Tyotkina
Ihor Stambol
Ihor
Stambol
Ihor Danylov
Ihor
Danylov
Oksana Bokalo
Oksana
Bokalo
Dmytro Vasyliev
Dmytro
Vasyliev
Maryna Hevela
Maryna
Hevela
Oleksii Pokoiovets
Oleksii
Pokoiovets
Tetyana Ogarkova
Tetyana
Ogarkova
Direttrice delle Edizioni internazionali
Yulia Volfovska
Yulia
Volfovska

Hybrid Warfare Analytical Group

Volodymyr Solovian
Volodymyr
Solovian
Direttore di Hybrid Warfare Analytical Group
Anton Khimiak
Anton
Khimiak
Matt Wickham
Matt
Wickham
Oleksandr Mazur
Oleksandr
Mazur
Anastasiia Ratieieva
Anastasiia
Ratieieva

Programma DOBRE

Iryna Malyk
Iryna
Malyk
Coordinatrice di comunicazioni sul decentramento del Programma USAID DOBRE
Hanna Kolomiyets
Hanna
Kolomiyets
Olha Tkachenko
Olha
Tkachenko
Oksana Vasylenko
Oksana
Vasylenko
Oksana Yakunina
Oksana
Yakunina
Tetiana Verbytska
Tetiana
Verbytska
Cyril Azarkhin
Cyril
Azarkhin

Media reboot

Tetyana Kolosova
Tetyana
Kolosova
Direttrice del progetto
Yuliya Tyotkina
Yuliya
Tyotkina

UCHOOSE

Kateryna Melnyk
Kateryna
Melnyk
Direttrice del progetto, Caporedattrice
Les Beley
Les
Beley
Andriy Klymchuk
Andriy
Klymchuk