Consiglio direttivo

Valeriy Chaly
Valeriy
Chaly
Presidente
Nataliya Popovych
Nataliya
Popovych
Vice presidente
Ivanna Klympush-Tsintsadze
Ivanna
Klympush-Tsintsadze
membro del Consiglio direttivo
Hennadiy Kurochka
Hennadiy
Kurochka
membro del Consiglio direttivo

Direzione esecutiva

Yuliya Shmygaleva
Yuliya
Shmygaleva
Direttrice esecutiva
Natalia Yaroslavtseva
Natalia
Yaroslavtseva
Capo contabile
Yuliya Tykhonenko
Yuliya
Tykhonenko
Giurista

Centro media UCMC

Anton Pechenkin
Anton
Pechenkin
Lesia Bidochko
Lesia
Bidochko
Oksana Bokalo
Oksana
Bokalo
Tetyana Ogarkova
Tetyana
Ogarkova
Direttrice delle Edizioni internazionali
Yulia Volfovska
Yulia
Volfovska
Dmytro Vasyliev
Dmytro
Vasyliev

Hybrid Warfare Analytical Group

Oleksandra Tsekhanovska
Oleksandra
Tsekhanovska
Direttrice di Hybrid Warfare Analytical Group
Valeriia Nykitenko
Valeriia
Nykitenko
Olha Teteruk
Olha
Teteruk
Inna Polianska
Inna
Polianska

Programma DOBRE

Iryna Malyk
Iryna
Malyk
Coordinatrice di comunicazioni sul decentramento del Programma USAID DOBRE
Hanna Kolomiyets
Hanna
Kolomiyets
Olha Mishchenko
Olha
Mishchenko
Olha Tkachenko
Olha
Tkachenko
Oksana Vasylenko
Oksana
Vasylenko
Oksana Yakunina
Oksana
Yakunina
Mykhailo Tsyomyk
Mykhailo
Tsyomyk

Media reboot

Tetyana Kolosova
Tetyana
Kolosova
Direttrice del progetto
Yuliya Tyotkina
Yuliya
Tyotkina

UCHOOSE

Olesya Drashkaba
Olesya
Drashkaba
Direttrice del progetto, Caporedattrice
Kateryna Melnyk
Kateryna
Melnyk
Les Beley
Les
Beley
Andriy Klymchuk
Andriy
Klymchuk