Board of Directors

Valeriy Chaly
Valeriy
Chaly
Chair of the Board
Nataliya Popovych
Nataliya
Popovych
Deputy Chair of the Board
Ivanna Klympush-Tsintsadze
Ivanna
Klympush-Tsintsadze
Board member
Hennadiy Kurochka
Hennadiy
Kurochka
Board member

Executive Management, Administration

Yuliya Shmygaleva
Yuliya
Shmygaleva
Executive Director
Natalia Yaroslavtseva
Natalia
Yaroslavtseva
Chief Accountant
Yuliya Tykhonenko
Yuliya
Tykhonenko
Legal Officer

UCMC Press Center

Anton Pechenkin
Anton
Pechenkin
Lesia Bidochko
Lesia
Bidochko
Oksana Bokalo
Oksana
Bokalo
Tetyana Ogarkova
Tetyana
Ogarkova
Head of International Outreach
Yulia Volfovska
Yulia
Volfovska
Dmytro Vasyliev
Dmytro
Vasyliev

Hybrid Warfare Analytical Group

Oleksandra Tsekhanovska
Oleksandra
Tsekhanovska
Head of Hybrid Warfare Analytical Group
Valeriia Nykitenko
Valeriia
Nykitenko
Olha Teteruk
Olha
Teteruk
Inna Polianska
Inna
Polianska

DOBRE Program

Iryna Malyk
Iryna
Malyk
coordinator of decentralization communications at USAID DOBRE Program
Hanna Kolomiyets
Hanna
Kolomiyets
Olha Mishchenko
Olha
Mishchenko
Olha Tkachenko
Olha
Tkachenko
Oksana Vasylenko
Oksana
Vasylenko
Oksana Yakunina
Oksana
Yakunina
Mykhailo Tsyomyk
Mykhailo
Tsyomyk

Media reboot

Tetyana Kolosova
Tetyana
Kolosova
Head of National Outreach
Yuliya Tyotkina
Yuliya
Tyotkina

UCHOOSE

Olesya Drashkaba
Olesya
Drashkaba
Head of Project, editor-in-chief
Kateryna Melnyk
Kateryna
Melnyk
Les Beley
Les
Beley
Andriy Klymchuk
Andriy
Klymchuk