Прес-центр Українського кризового медіа-центру – майданчик, який надає можливість громадським активістам, експертам, політикам, представникам влади, дипломатам, міжнародним представникам проводити брифінги про події та процеси, які відбуваються в Україні.

Платформа УКМЦ не надається для відстоювання або лобіювання бізнес інтересів та для вирішення корпоративних спорів.

Організаційні та технічні деталі:

 • усі події у прес-центрі УКМЦ відбуваються на фоні стаціонарного банеру УКМЦ
 • розміщення одного ролл-апу (або «павучка») від організаторів події можливе у прес-залі УКМЦ (ліворуч або праворуч від подіуму)
 • на плазмах у прес-залі транслюються мультимедійні матеріали, які безпосередньо стосуються теми події (презентації, інфографіки, фото- та відеоматеріали)
 • мультимедійні матеріали надсилаються організаторами прес-подій заздалегідь для перевірки технічною службою УКМЦ
 • модерування усіх прес-подій здійснюється співробітниками УКМЦ, винятком можуть бути вузькопрофільні, спеціалізовані круглі столи, обговорення та дискусій (кандидатура модератора обговорюється попередньо)
 • анонсування подій у прес-центрі УКМЦ здійснюється тільки після фінального погодження точної дати, часу, теми, списку спікерів та питань для обговорення

Організатори та учасники, даючи свою згоду на участь у заходах ГО «Український кризовий медіа-центр», що проводитимуться у прес-центрі УКМЦ, зобов’язуються:

 • заздалегідь перевіряти повноту, точність, дійсність, достовірність та правдивість інформації, яка повідомляється (поширюється) ними на заходах у прес-центрі УКМЦ;
 • під час участі у заходах у прес-центрі УКМЦ, зокрема поширення будь-якої інформації у прес-центрі УКМЦ, утримуватись від порушення прав та законних інтересів третіх осіб, зокрема з повагою ставитися до їхньої честі, гідності, ділової репутації;
 • під час участі у заходах у прес-центрі УКМЦ, зокрема поширення будь-якої інформації у прес-центрі УКМЦ, не допускати порушення норм чинного законодавства України;
 • самостійно врегульовувати з третіми особами спірні питання у випадку пред’явлення претензій третіми особами щодо змісту інформації, повідомленої (поширеної) ними під час заходів у прес-центрі УКМЦ;
 • у випадку пред’явлення до ГО «Український кризовий медіа-центр» претензій (позовів) третіми особами внаслідок порушення організаторами/учасниками викладених вище зобов’язань, зокрема повідомлення будь-якої оспорюваної інформації під час участі у заходах у прес-центрі УКМЦ (про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності, ділової репутації, порушення прав інтелектуальної власності тощо), вживати заходів по самостійному, особистому врегулюванню таких позовів (претензій) за власний рахунок та по виключенню ГО «Український кризовий медіа-центр» з переліку відповідачів як неналежного відповідача;
 • під час участі у заходах у прес-центрі УКМЦ, зокрема поширення будь-якої інформації у прес-центрі УКМЦ, не здійснювати пряму чи опосередковану (приховану) агітацію на користь будь-якої політичної сили, будь-якого кандидата від будь-якої політичної сили;
 • особисто та у повному обсязі нести відповідальність перед ГО «Український кризовий медіа-центр» та третіми особами за порушення вказаних зобов’язань.

У випадку порушення учасниками/організаторами заходів, що провадяться у прес-центрі УКМЦ, зазначених вище зобов’язань, ГО «Український кризовий медіа-центр» залишає за собою право будь-якої миті відмовитися від проведення заходу, або зупинити його під час проведення та звільняється від будь-якої відповідальності у зв’язку з такою відмовою та зупиненням.

ГО «Український кризовий медіа-центр» не впливає на зміст інформації поширеної під час заходів у прес-центрі УКМЦ, не надає будь-яких гарантій та не несе відповідальності за зміст інформації, яку учасники заходів поширюють під час заходів у прес-центрі УКМЦ, зокрема, включаючи та не обмежуючись: за поширення учасниками під час заходів у прес-центрі УКМЦ недостовірної, неправдивої, неповної, неточної, недійсної тощо інформації, висловлювання ними власної думки, та за спричинену внаслідок або у зв’язку з таким поширенням шкоду та завдані збитки третім особам.