Пресцентр Українського кризового медіа-центру  (пресцентр УКМЦ) – майданчик ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» для проведення інформаційних заходів, який надає можливість громадським активістам, експертам, політикам, представникам влади, дипломатам, міжнародним представникам тощо інформувати громадян України та інших країн щодо подій, які відбуваються в Україні та  світі.

Пресцентр УКМЦ заборонено використовувати з метою відстоювання або лобіювання бізнес інтересів та для вирішення корпоративних спорів.

ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» не впливає на зміст інформації поширеної під час заходів у пресцентрі УКМЦ, не надає будь-яких гарантій та не несе відповідальності за зміст інформації, яку учасники заходів поширюють під час заходів у пресцентрі УКМЦ, зокрема, включаючи та не обмежуючись: за поширення учасниками під час заходів у пресцентрі УКМЦ недостовірної, неповної, неточної, недійсної, такої, що порушує немайнові права осіб, та іншої неналежної інформації, за висловлювання ними власної думки, оціночних суджень тощо та за спричинену внаслідок або у зв’язку з таким поширенням/висловлюванням шкоду та\або завдані збитки.

Позиція ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» може не співпадати з позицією учасників/організаторів заходів висловленою у пресцентрі УКМЦ.

Організаційні та технічні умови проведення заходів у пресцентрі УКМЦ:

 • усі заходи у пресцентрі УКМЦ відбуваються на фоні стаціонарного банеру ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»;
 • розміщення одного ролл-апу (або «павучка») від організаторів заходу можливе у залі пресцентру УКМЦ (ліворуч або праворуч від подіуму);
 • під час заходу у залі пресцентру УКМЦ можуть демонструватися мультимедійні матеріали, які безпосередньо стосуються теми заходу (презентації, інфографіки, фото- та відеоматеріали);
 • ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» має право проводити фото- та відео- зйомку під час заходу, та на використання, отриманих за результатами проведення заходу матеріалів, в т.ч. результатів відео та фото- зйомки, інформації поширеної під час заходу, для досягнення цілей статутної діяльності організації, будь-яким не забороненим чинним законодавством України способом;
 • мультимедійні матеріали заходу надсилаються організаторами заходу до пресцентру УКМЦ не менше ніж за один робочий день до дати проведення заходу – для перевірки технічною службою ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» на предмет відповідності технічним вимогам для демонстрації;
 • за зміст мультимедійних матеріалів несе відповідальність учасник заходу, який їх використав у своєму виступі та організатор заходу, у випадку їх загальної демонстрації під час заходу (не в рамках виступу учасника);
 • використання, в т.ч. передрук та показ, матеріалів ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР», в т.ч. пресцентру УКМЦ, в т.ч. щодо заходів пресцентру УКМЦ, дозволяється виключно за умови згадування ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» та із гіперпосиланням на веб-сайт ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»: uacrisis.org;
 • під час висвітлення організаторами/учасниками підсумків/результатів заходу, проведеного в пресцентрі УКМЦ, та/або згадування факту участі/проведення заходу (в пресрелізах, публікаціях, повідомленнях у соціальних медіа, інформаційних матеріалах, новинах на веб-сайтах тощо), зазначення місця проведення заходу: «захід проведено у пресцентрі Українського кризового медіа-центру» та додавання гіперпосилання на веб-сайт ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»: uacrisis.org є обов‘язковим;
 • модерування усіх заходів здійснюється співробітниками або представниками ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР». Винятком (за згодою ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР») можуть бути вузькопрофільні, спеціалізовані круглі столи, обговорення та дискусії (кандидатура модератора повинна бути погоджена ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» не менше ніж за два ( 2 ) робочих дні до дати проведення заходу);
 • ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» має право запрошувати представників медіа на захід у пресцентр УКМЦ, проводити їх акредитацію, здійснювати анонсування заходу ресурсами організації, інформувати громадськість про факт проведення заходу та його результати тощо, готувати інформаційні матеріали, в т.ч. іноземними мовами, з метою досягнення статутних цілей та завдань організації;
 • анонсування проведення заходу у пресцентрі УКМЦ здійснюється тільки після остаточного погодження ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» точної дати, часу, теми, списку спікерів та питань для обговорення/висвітлення під час заходу.

Допуск до пресцентру УКМЦ відбувається лише за умови пред’явлення дійсного редакційного посвідчення (для представників ЗМІ) або документу, що посвідчує особу (для слухачів та учасників заходів).

Учасники заходів, що проводитимуться у пресцентрі УКМЦ, зобов’язуються:

 • заздалегідь перевіряти повноту, точність, дійсність, достовірність та правдивість інформації, яка повідомляється (поширюється) ними на заходах у пресцентрі УКМЦ;
 • під час участі у заходах у пресцентрі УКМЦ, зокрема поширення будь-якої інформації у пресцентрі УКМЦ, не порушувати права та законні інтереси будь-яких осіб, зокрема з повагою ставитися до честі, гідності, ділової репутації інших осіб;
 • під час висвітлення підсумків/результатів заходу, проведеного в пресцентрі УКМЦ, та/або згадування факту участі у заході, зазначати місце проведення заходу: «захід проведено у пресцентрі Українського кризового медіа-центру» та додавати гіперпосилання на веб-сайт ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»: uacrisis.org; 
 • під час участі у заходах у пресцентрі УКМЦ, зокрема поширення будь-якої інформації у пресцентрі УКМЦ, не допускати порушення норм чинного законодавства України;
 • самостійно врегульовувати з третіми особами спірні питання, в т.ч. у випадку пред’явлення претензій третіми особами щодо змісту інформації, повідомленої (поширеної) ними під час заходів у пресцентрі УКМЦ;
 • у випадку пред’явлення до ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» претензій (позовів) третіми особами внаслідок порушення учасниками зобов’язань та умов цих Правил, зокрема повідомлення будь-якої оспорюваної інформації під час участі у заходах у пресцентрі УКМЦ (про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності, ділової репутації, порушення прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав тощо), вживати заходів по самостійному, особистому врегулюванню таких позовів (претензій) за власний рахунок та по недопущенню притягнення ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» до розгляду справи в якості третьої особи або відповідача;
 • під час участі у заходах у пресцентрі УКМЦ, зокрема поширення будь-якої інформації у пресцентрі УКМЦ, не здійснювати пряму чи опосередковану (приховану) агітацію на користь будь-якої політичної сили, будь-якого кандидата від будь-якої політичної сили;
 • особисто та у повному обсязі нести відповідальність перед ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» та третіми особами за порушення вказаних вище зобов’язань.

У випадку порушення учасниками/організаторами заходів, що провадяться у пресцентрі УКМЦ, зазначених вище умов, ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» залишає за собою право будь-якої миті відмовитися від проведення заходу, або зупинити його під час проведення та звільняється від будь-якої відповідальності у зв’язку з такою відмовою та зупиненням.

Факт участі в заході, що проводиться в пресцентрі УКМЦ, та/або факт організації проведення заходу в пресцентрі УКМЦ означає беззаперечну згоду організатора/кожного учасника заходу з цими умовами, а також надання згоди ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» на відео-, фото- зйомку заходу.