ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА З ПРИВОДУ ВИМОГ ПРО ЗГАДКУ УКМЦ

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про рекламу»: інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому привертається увага до конкретної особи чи товару та який формує або підтримує обізнаність та інтерес глядачів (слухачів, читачів) щодо цих особи чи товару, є рекламою і має бути вміщений під рубрикою “Реклама” чи “На правах реклами”. Прихована реклама забороняється (прихована реклама – інформація про особу чи товар у програмі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій).

Відповідальність за дотримання Закону України «Про рекламу» несуть розповсюджувачі,  при порушеннях на них можуть бути накладені штрафи.

Таким чином, згадування в будь-якому матеріалі ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР», надалі – Організація, або «прес-центру Українського Кризового Медіа-Центру», як місця проведення заходу може розглядатися, як привернення уваги до Організації з метою підтримання обізнаності та інтересу до її діяльності з боку глядачів/читачів або як інформація, що слугує рекламним цілям. Кожна редакція видання/ новин має свої правила щодо можливих згадок інших юридичних осіб в новинних матеріалах, які ґрунтуються на юридичній позиції та практиці, готовності нести певні ризики. За загальним правилом в новинах намагаються уникати згадок осіб, які не впливають на зміст самої новини, щоб не давати підстав для звинувачень в прихованій рекламі або в розміщенні реклами без належного маркування.

Відповідно до ст. 11 Закону України “Про авторське право та суміжні права”: первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор твору, авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про авторське право та суміжні права”: автору належить особисте немайнове право, вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

Таким чином, саме автор твору може вимагати посилання на нього як на автора. На сайті Організації міститься дисклеймер, відповідно до якого Організація не впливає на зміст заходів, що проводяться в прес-центрі Організації, та не впливає на зміст промов спікерів, які приходять до прес-центру, не відповідає за них, отже за загальним правилом спікери і є авторами своїх виступів, які можуть вимагати посилання на них, як авторів, а не Організація.

Відповідно до ч. 3 ст. 13 Закону України “Про авторське право та суміжні права”: співавторством є також авторське право на інтерв’ю. Співавторами інтерв’ю є особа, яка дала інтерв’ю, та особа, яка його взяла. Опублікування запису інтерв’ю допускається лише за згодою особи, яка дала інтерв’ю”.

Відповідно до ст.16 Закону України “Про авторське право та суміжні права”: виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Отже в питаннях інтерв‘ю можливо говорити про наявність спільних прав (співавторства) у того, хто бере інтерв‘ю (а оскільки він працівник видання або каналу, то про наявність майнових прав на інтерв‘ю у такого видання або каналу) та того, хто дає інтерв‘ю. Круглі столи, дискусії, що проводяться в прес-центрі не підпадають під визначення інтерв‘ю, отже говорити про наявність в Організації майнових прав на зміст заходів внаслідок їх модерації на цій юридичній підставі є неправильним.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права»: не є об’єктом авторського права: а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації.

Оскільки повідомлення про новини або поточні події, не є об‘єктом авторського права, то і відповідно права на нього не належать особі, яка проголошує повідомлення або особі, якій належить прес-центр, в якому проголошується повідомлення. Організація не має майнових прав на повідомлення, що проголошуються у прес-центрі та мають характер звичайної прес-інформації, наприклад на зміст прес-брифінгів. При цьому, присутність в залі прес-центру кореспондента видання не зобов‘язує кореспондента згадувати, що захід відбувся в прес-центрі Організації.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права»: без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення (відеограма – відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій);

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою.

Таким чином, за загальним правилом допускається використання цитат (в т.ч. відеограм, які створює Організація, записуючи заходи в прес-центрі), а також відтворення з інформаційною метою публічно виголошених промов із зазначенням автора і джерела запозичення. Як зазначалося вище, Організація не є автором промов, доповідей, «змісту заходів» – їх авторами є спікери, джерелом запозичення буде ресурс, який викладе відповідну промову, статтю або відеограму (якщо в прес-центрі працює журналіст з оператором, які і створюють певний твір – відеозапис\відеосюжет або статтю – то джерелом буде саме канал або видання).

Відповідно до ст. 33 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, за авторським договором замовлення автор зобов’язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові.

Організація укладає договори з ФОПами-підрядниками на написання статей/лонгрідів, відеозапис заходів, що проводяться в прес-центрі Організації, які публікуються на сайтах Організації/YouTube каналах Організації.

Такий договір зазвичай передбачає передачу виключних майнових прав на статті/відеозаписи Замовнику – Організації. Також Організаціє вважається автором лонгрідів та статей, які написали працівники Організації в рамках виконання ними трудових обов‘язків (службових творів).

Враховуючи вищенаведене, Організація має юридичні підстави ВИМАГАТИ лише посилання на себе як на джерело запозичення або власника майнових прав (у випадку їх наявності) відносно матеріалів, опублікованих на сайтах Організації  та на YouTube каналах Організації. Отже з метою підвищення згадування Організації в інформаційному полі, може бути запропоновано:

  1. На основний сайт Організації (краще в конкретний розділ, з якого буде спеціально дозволено використання матеріалів, які не мають відповідних обмежень) додати застереження: «Використання інформаційних матеріалів та відеозаписів заходів прес-центру Організації, розміщених в цьому розділі сайту Організації (їх цитування) дозволено виключно за умови зазначення джерела запозичення у наступному вигляді:  для інтернет-видань/онлайн-медіа: розміщення прямого, відкритого для пошукових систем посилання у першому абзаці на конкретну новину, статтю, відеозапис чи матеріал або згадування найменування Громадської організації «Український Кризовий Медіа-Центр»; для друкованих видань: за матеріалами ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»; для використання відеозаписів: «відеозапис прес-центру  ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»

(можливо передбачити інші умови посилання на джерело запозичення, залежно від цілей та наявних матеріалів, розділів в яких буде написано застереження).

При цьому,  потрібно оцінити наявність на сайті матеріалів «ДОБРЕ» та інших донорів, майнові права на які можуть належати донорам, щоб Організація не надавала автоматично права на їх використання третім особам, адже, наприклад, по «ДОБРЕ» надання прав використання вимагає письмової згоди донора і розгляду кожного конкретного випадку.

Організація також може розмістити на сайті звернення з проханням згадки, але без відповідної вимоги, наприклад: «Будемо вдячні за згадку місця проведення заходу – прес-центру ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР».

При прийнятті рішення про доцільність підвищення згадування Організації (відповідних звернень до медіа), прошу звернути увагу на те, що діяльність Організації має бути спрямована на мету (досягнення цілей), передбачену Статутом, натомість, підвищення згадування Організації, не відповідає цій меті, адже приносить користь, в першу чергу, самій Організації  та не сприяє досягненню передбачених Статутом цілей, а може навпаки призвести до зменшення кількості використання матеріалів, якщо згадка буде такою умовою і вона буде протирічити політиці видання\каналу щодо згадування осіб в новинах. Умова щодо згадування може мати негативний репутаційний вплив для Організації.

Також відповідне застереження про використання матеріалів сайту із зазначенням Організації як джерела, підвищить ризик вимог з боку третіх осіб до Організації, як до розповсюджувача недостовірної інформації або інформації, що порушує права третіх осіб (на захист честі, гідності і т.д.), адже підтвердить права Організації на певні поширені матеріали.