Олексій Філатов: Законопроектом № 1656 вводиться прозорий та публічний механізм формування Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів

WATCH IN ENGLISH

Київ, 14 січня 2015 року – 13 січня 2015 року Верховна рада України прийняла в першому читанні законопроект № 1656 «Про забезпечення права на справедливий суд», розроблений Радою з питань судової реформи та внесений на розгляд парламенту Президентом України. Члени Ради з питань судової реформи – Олексій Філатов, заступник Глави Адміністрації Президента України, координатор Ради з питань судової реформи, Володимир Буткевич, суддя Європейського суду з прав людини у відставці, та Віргіліюс Валанчюс, представник проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» прокоментували основні положення вказаного законопроекту під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Як зазначив Олексій Філатов: «Цей законопроект є першим кроком на шляху судової реформи, яка покликана забезпечити реальну можливість захисту громадянами своїх прав, щоб кожний громадянин міг  розраховувати на отримання справедливого та законного судового рішення в розумний строк».

Володимир Буткевич повідомив, що «робота над законопроектом відбулася відповідно до міжнародних стандартів». Маючи багаторічний досвід роботи в радах та комісіях з питань реформування, пан Буткевич наголосив, що «раніше, на першому засіданні колишніх рад говорили, чого хоче президент, і врешті решт, все закінчувалося або відповідно до побажань президента, або нічим. В Раді з питань судової реформи ми почали роботу не з того, чого хоче Президент України, а з нашого бачення реформування судової системи. А те, що Президент не вносив жодних змін до розробленого Радою законопроекту, свідчить, що він дійсно сподівається, що професійна громадськість здатна оперативно вирішувати поставлені перед нею питання».

А Віргіліюс Валанчюс додав, що «потрібно далі розробляти середньострокову та довгострокову стратегії реформи», та висловив впевненість, що «конституційна реформа в Україні відбудеться відповідно до європейських стандартів».

За словами заступника Глави Адміністрації президента, законопроектом передбачені суттєві зміни процедури добору суддів. Добір стає максимально прозорим: будь-яка посада в суді займається виключно на підставі публічного та прозорого конкурсу. Конкурс проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів, яка приймає рішення про призначення судді на ту чи іншу посаду. Вища кваліфікаційні комісія суддів відповідно рекомендує Президенту України або Верховній раді України в залежності від тих повноважень, якими наділяє Конституція Верховну раду або Президента , прийняти рішення про призначення судді на певну посаду. Пан Філатов пояснив, що «ці конституційні повноваження наразі змін не зазнають, оскільки потребують внесення змін до самої Конституції».

Кар’єра суддів залежатиме виключно від його професійного зростання. Для того, щоб обійняти позицію у суді вищого рівня, суддя має довести відповідність свого професійного рівня вимогам, які ставляться до судді апеляційної або касаційної інстанції. Для того, щоб суддю перевели на таку позицію, відбувається публічний і прозорий конкурс. За чинним же законодавством, таке рішення приймається Президентом або Верховною радою без будь-яких об’єктивних критеріїв. Крім того, всі судді будуть проходити через обов’язкову атестацію. Процес атестації почнеться з суддів Верховного суду України, які мають бути атестовані протягом шести місяців з моменту вступу закону в силу.  Після цього продовжиться атестації суддів вищих спеціалізованих судів, суддів апеляційної інстанції та суддів судів першої інстанції.

Також, пан Філатов повідомив, що законопроект передбачає посилення дисциплінарної відповідальності суддів. Ним уточнюються та розширюються підстави притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Законом будуть закріплені 14 конкретних підстав, включаючи відмову громадянам в доступі до правосуддя, наприклад, безпідставне повернення позовної заяви чи скарги, що є непоодиноким випадком на даний момент. Законопроект розширює перелік дисциплінарних санкцій, які можуть буди застосовані до судді. Чинне законодавство передбачає лише винесення догани або звільнення судді з посади. Пан Філатов підкреслив, що «існуюча  система не дозволяє об’єктивно  оцінити порушення, яке було здійснено суддею, та застосувати  до нього адекватну дисциплінарну санкцію. Підготовлений законопроект запроваджує механізми, за якими санкції будуть застосовуватися в залежності від тяжкості правопорушення, яке вчиняється суддею».

Проект закону «Про забезпечення права на справедливий суд»  передбачає зменшення будь-якого стороннього впливу на суддівський корпус, що досягається, зокрема, через повністю прозорий та публічний механізм формування таких органів як Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів. Всі кандидати будуть оголошуватися заздалегідь та надавати повну інформацію про себе, включаючи інформацію про відповідність кандидатів критеріям, які висуває антикорупційне законодавство.  Крім того, вводиться заборона на суміщення посад в ВРЮ та ВККС з будь-якими іншими видами діяльності, крім науковою, викладацької та творчої.

«Законопроект усуває органи державної влади, в тому числі Президента та Верховну раду, від здійснення політичного впливу на суддів. Ті суб’єкти, які мають право за Конституцією призначати членів Вищої ради юстиції, будуть робити це на підставі прозорого конкурсу», – повідомив Олексій Філатов.

Після прийняття законопроекту та вступу в силу його положень буде забезпечений доступ будь-якого громадянина до судового засідання, так само як і доступ кожного громадянина до будь-якого судового рішення. Всі без виключення судові рішення будуть публікуватися в Єдиному державному реєстрі, безкоштовно доступному в мережі Інтернет.

Положення законопроекту також передбачають підвищення ролі Верховного суду України та забезпечення єдності судової практики – Верховний суд буде мати право самостійно приймати рішення про допуск тих чи інших справ до свого провадження. Також запроваджуються механізми, якими виключаються можливість винесення різних за своєю суттю судових рішень з приводу одних і тих самих питань різними палатами Верховного суду, що має місце сьогодні.

Наприкінці брифінгу пан Філатов повідомив, що після першого кроку на шляху судової реформи, яким є прийняття закону «Про забезпечення права на справедливий суд», стоять завдання з реформування процесуального законодавства, внесення змін до Конституції України щодо структури судової системи, а також реформування інституту адвокатури, виконання судових рішень, надання безкоштовної правової допомоги тощо.

poroshenko_law_fil-01

poroshenko-law-2-01

Довідка:

Законопроект № 1656 був розроблений Радою з питань судової реформи, куди увійшли представники всіх секторів юридичної спільноти та громадськості – представники наукових кіл, кращих українських університетів, які займаються підготовкою спеціалістів у галузі права, юристи-практики, адвокати, які знають з точки зору своєї практичної повсякденної діяльності ті проблеми, з якими стикаються громадяни у суді, представники міжнародних експертних організацій, українські експерти з громадських ініціатив РПР та Нова країна.

Проект Закону №1656 «Про забезпечення права на справедливий суд» був внесений Президентом до парламенту наприкінці грудня 2014 року.

За прийняття законопроекту № 1656 за основу проголосували 288 народних депутатів.

Одночасно з законопроектом № 1656 парламентом був прийнятий за основу законопроект № 1497, розроблений експертами РПР та народними депутатами.