Дослідження «Система корпоративного управління в банках України: минуле, сьогодення, майбутнє» (перша хвиля)