Тема: “Накопичувачі промислових відходів: загрози для транскордонних вод України”

Анонс Прес-центру УКМЦ

Одними з потенційно небезпечних об’єктів для водних ресурсів України є хвостосховища – природні або штучно створені в природному середовищі земляні ємності для накопичення промислових відходів. Станом на 2019 рік в Україні налічується 465 хвостосховищ із вмістом понад 6 млрд. тон відходів різних галузей промисловості. Аварії на таких об’єктах можуть призвести до руйнівних наслідків для інфраструктури територій та довкілля, у тому числі до транскордонного забруднення вод.

Протягом 2018-2020 років експертами проведені огляд та оцінка стану хвостосховищ у двох річкових басейнах України – Дністра та Сіверського Дінця. Дослідження виконані на замовлення уряду України, у рамках проєкту ГЕФ / ПРООН / ОБСЄ / ЄЕК ООН «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер» та проєктів із захисту довкілля на сході України Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

За результатами проведених досліджень визначено ряд проблемних питань експлуатації накопичувачів промислових відходів, що вимагають системних управлінських рішень та інтеграції зусиль з боку всіх зацікавлених сторін для підвищення рівня екологічної та техногенної безпеки таких об’єктів, а також для запобігання промисловим аваріям національного і транскордонного масштабів.

На пресконференції відбудеться презентація результатів досліджень та обговорення основних проблем і перспектив їхнього вирішення з представниками органів державної влади, міжнародних організацій, підприємств-операторів та експертів. Зокрема, учасники обговорюватимуть соціально-економічні та екологічні аспекти експлуатації найбільш проблемних об’єктів, готовність до надзвичайних ситуацій та заходи запобігання транскордонного впливу аварій на водні ресурси.