Тема: “Що таке згуртованість суспільства та як її вимірювати”

Анонс Прес-центру УКМЦ

В Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, яка нещодавно ухвалена Урядом України, введено категорію “згуртованість”.

Питання до обговорення:
Першою стратегічною ціллю Державної стратегії є: “Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах.” Але поняття “згуртованість” потребує розкриття.
– Як ви розумієте, що вкладається в поняття «згуртованість» – як на рівні суспільства в цілому, так і на рівні окремих спільнот?
– Чим на ваш погляд відрізняється категорія «згуртованості» від категорій «єдності», «солідарності», «спільності»?
– Якими чисельними показниками можна вимірювати згуртованість?

Контактна особа – Євген Лапін (Yevhen Lapin), +38 095 555 3991, [email protected]
Подія відбувається за підтримки Фонд Ганса Зайделя в м. Києві, Україна.
В реалізації проекта бере участь Екосистема позитивного впливу ImpactUA (https://www.impactua.org)