Юрій Третяк про політику згуртованості

«Від моменту створення ЄС з кожною хвилею розширення зростали соціально-економічні диспропорції не між країнами, а між регіонами різних країн. В кінці 50-х – на початку 60-х років з’явилось розуміння того, що для досягнення найкращої інтеграції для всіх своїх нових країн-членів має бути серйозна інвестиційна політика, яка дозволить забезпечувати достатньо швидке стале економічне і соціальне зростання. З цією метою і була створена політика згуртованості. Її суть полягає в тому, щоб вигоди від інтеграції в Європейський Союз були якомога глибші і потужніші в тих країнах, які приєднуються. ЄС дбає за те, щоб рівень розвитку в регіонах всіх країн, які його членами, був достатньо високий, і не було різких і великих дисбалансів», – пояснив Юрій Третяк, керівник «Центру згуртованості та регіонального розвитку» ГО “Інститут громадянського суспільства”.

Політика згуртованості є ключовою для об’єднання ЄС і важливо, щоб громади розуміли її значення. Вона створена для забезпечення сталого економічного і соціального зростання нових країн-членів. Більше про рекомендації щодо формування ефективних місцевих політик через вимірювання згуртованості громад