Місцеві цільові програми: відповіді на поширені запитання громад

Місцеві цільові програми є невід’ємною складовою бюджетного процесу для органів місцевого самоврядування. Це інструмент, який дозволяє визначити конкретні завдання та заходи для ефективного управління фінансами в усіх сферах життєдіяльності громади.

Експерти Програми USAID DOBRE провели вебінар, що охоплює широкий спектр питань, пов’язаних із цільовими програмами: чинне законодавство щодо їх розроблення; види програм; особливості здійснення видатків у період дії воєнного стану для врахування під час розроблення заходів програм та багато інших. Основні запитання експерти розкрили у роз’ясненні:

1.       Чи обов’язково під кожний КФК розробляти місцеву програму?

2.       Чи однакові вимоги (розроблення, виконання, звітування) щодо місцевих цільових програм в залежності від кількості населення громади (наприклад: до 10 тис. населення одні вимоги, від 10 тис. і вище – інші)?

3.       Які особливості здійснення видатків в період дії воєнного стану для врахування під час розроблення заходів місцевих програм?

4.       Чи потрібно розробляти та затверджувати Порядок розроблення місцевих цільових програм?

5.       Чи потрібно проводити стратегічну екологічну оцінку місцевих цільових програм? Який порядок?

6.       Як визначити показники результативності місцевої цільової програми?

7.       На який відділ у структурі органів місцевого самоврядування рекомендовано покладати обов’язок з контролю за правильністю складання цільових Програм, здійснювати моніторинг діючих Програм, звітування про виконання заходів Програм?

8.       Чи обов’язково місцева цільова програма має розглядатись на виконкомі?

9.       Що таке місцева цільова програма? Алгоритм дій при розроблені цільових програм?


***
Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик.
Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики. Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку. Партнерами Глобал Ком’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського (FSLD/FRDL), та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.