Прогрес у реформах (3-7 серпня 2015 року): системна робота і результат

Президент підписав реформаторські закони: про національну поліцію, про нову систему покарань за порушення правил дорожнього руху, про рахункову палату, про прозорість власності. Рішення Президента завершує процедуру схвалення законів України. Більшість з них офіційно опублікована. Відтак дорога до їхнього впровадження відкрита.

Відкритий доступ до дисертацій. Одне рішення з багатьма наслідками для реформ. Це доказ того, що не завжди треба міняти Конституцію задля втілення конкретних рішень – волі міністерства (у даному випадку йдеться про Міністерство освіти України) буває достатньо. Це крок до нормальної відкритої конкуренції, яка важлива не лише для ринку, але і для ідей та науки. Ну і, нарешті, можна буде повною мірою насолодитись інтелектуальними пошуками і досягненням наших політиків-науковців. І головне – аргументовано з ними дискутувати ще до того, як вони захистять науковий титул.

Підпорядкування Державної фіскальної служби Міністерству фінансів України. Крок, який свідчить про напрям реформи структури Державної фіскальної служби. Логічне підпорядкування ДФС Мінфінові є кроком з побудови чіткої і зрозумілої структури формування та реалізації податкової політики. Проте, вочевидь, що це лише початок комплексної інституційної реформи ДФС.

Фінансові ринки. Комісія з цінних паперів та фондового ринку використала свої адміністративні можливості і зупинила торгівлю цінними паперами великої кількості емітентів. Відновлення довіри до фондового ринку та фінансової системи у цілому потребує активного використання наявних у регулятора адміністративних важелів.