Викладач та студент у сфері вищої освіти повинні бути партнерами, які мають спільні цілі – експерти, викладачі вишів, психологи

Київ, 25 жовтня 2016 року –  Експерти, викладачі вишів, психологи ті інші фахівці під час круглого столу в Українському кризовому медіа-центрі обговорили питання чесності та прозорості у менеджменті освітньої сфери. Одним з ключових висновків, якого вони дійшли є те, що викладач та студент у сфері вищої освіти повинні бути партнерами, які мають спільні цілі. Христина Демкович, модератор заходу, слухачка програми імені Фулбрайта в Україні, поставила колегам питання: Чи вживається такий метод, як “public humiliation” (публічне приниження) у сфері освіти та бізнесу? В’ячеслав Гринюк, доцент, Фулбрайт сколар, прокоментував, що така ситуація є пересічною в українському суспільстві. Існує традиція зверхнього ставлення керівника до свого підлеглого. Дуже часто, через такі ситуації людина, яка має внутрішню культуру поваги до себе просто звільняється. «Завжди оцей погляд згори вниз втілювався у систему, коли людська гідність нічого не вартує», – зазначив він. На противагу сказаному, колега додала, що антропоцентризм є характерним для української культури явищем, і цю загальну культуру на людському рівні можливо відновити.

Є пропозиція скоротити термін перебування на посаді ректора вишу з 4 років до 1. Ця новація мала б зменшити рівень бюрократії та відчуття повної влади над студентами та колегами. Тетяна Тевкун, експерт з питань екологічної політики, відмітила: «На контроль у нас йде забагато часу» – у той час коли звичайні співробітники роблять реальні справи – керівники керують. На цю репліку Христина Демкович додала, що «90% організацій керують авторитарним способом керування».

Віктор Яценко, експерт журналу «Транспорт» та колишній викладач  Національного авіаційного університету, зазначив, що «треба наблизити систему освіти до потреб практики» і долучати практиків до процесу навчання, щоб підготувати студентів до майбутньої трудової діяльності. Також він додав, що у всьому світі студенти працюють у своїх вишах паралельно із навчанням.

Наступним запитанням модератора порядку денного  було: «Чи можливо подолати хабарництво?» Оксана Шостак, викладач кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики Навчально-наукового Гуманітарного інституту, вбачає вирішення цієї проблеми у підвищенні заробітної платні викладачам, тому що неналежний рівень життя стимулює до вчинення корупційних дій.