Тема: “Бюджет 2021: медики, пацієнти вимагають гарантованих 5% ВВП”

Анонс Прес-центру УКМЦ

У проєкті Держбюджету на 2021 рік на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення закладена майже вдвічі менша сума, ніж того вимагає закон (а саме 5% ВВП).

Питання до обговорення:
Обсяг коштів, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет як частка валового внутрішнього продукту – у розмірі не менше 5 відсотків ВВП України. В 2020 році ця норма Закону не була виконана, так як початок другого етапу медичної реформи був перенесений з 1 січня на 1 квітня. В 2021 році Програма медичних гарантій має працювати весь рік, а отже має бути забезпечена повноцінним фінансуванням. Але в проєкті видатків Держбюджету на 2021 рік передбачена сума на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення в обсязі 123,4 млрд гривень, що на 101,9 млрд гривень менше від суми 225,3 млрд. грн. (5% ВВП), яка мала б бути відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”. Кабінет Міністрів України при схваленні проєкту Державного бюджету на 2021 рік не виконав чинну норму Закону, не забезпечив верховенство права і порушив статтю 19 Конституції, згідно якої “Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.”
Для порівняння можна навести приклад інших країн: видатки на надання медичної допомоги та лікарські засоби в США складають 16,9% ВВП, в Швейцарії – 12,2% ВВП, в Німеччині, Франції, Швеції, Японії по 11% ВВП, середнє значення в країнах членах Організації економічного співробітництва та розвитку складає – 8,8% ВВП і з кожним роком зростає. В США видатки на охорону здоров’я в 2019 році досягли 10 тисяч доларів США на душу населення. В Україні в 100 разів менше – 105 доларів США на одного пацієнта.
Контактна особа: Люсьєна Шум, 067 510 11 82