ОТГ на шляху до запровадження середньострокового планування бюджету

В Україні тривалий час здійснюються заходи із вдосконалення законодавчого забезпечення середньострокового планування бюджету на державному та місцевому рівні. Прискорено такий процес після підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС. Відповідно до Угоди, співпраця щодо покращення системи середньострокового планування бюджету полягає, у першу чергу, у вивченні практики прогнозування державами-членами ЄС, з метою формування найбільш реалістичних прогнозів. Причиною розробки системи середньострокового бюджетного планування всередині ЄС було розуміння того, що бюджетний процес далеко виходить за рамки складання та виконання бюджету протягом одного року. Україна хоч і імплементувала частково, на державному рівні механізми середньострокового бюджетного планування, проте на місцевому рівні в об’єднаних територіальних громадах залишається все більше питань.

Основна проблема на місцевому рівні полягає в тому, що формування середньострокового бюджетного плану, фактично, відбувається «згори-вниз», а не «знизу-вверх»: органи місцевого самоврядування розпочинають середньострокове бюджетне планування, виходячи із наданих їм показників. Відтак, на тлі планування Державного бюджету, планування місцевих бюджетів є менш реалістичним. Через внесення змін до Бюджетного Кодексу (ухвалення законопроекту №3279-д), призупинено положення статті 33 щодо складання та схвалення Бюджетної декларації; частини першої статті 75 щодо прогнозів місцевих бюджетів; та статті 75-1 щодо складання та схвалення прогнозу місцевого бюджету. Проте, здійснення планування за принципом «знизу-вверх» повинно стати одним із чинників бюджетної децентралізації в Україні. 

Протягом 2020 року з трьома громадами (Лановецька, Теребовлянська, Зборівська ОТГ) експерти Програми USAID DOBRE запроваджували елементи середньострокового бюджетного планування та сформулювали рекомендації у вигляді посібника «Запровадження цілісного середньострокового планування бюджету ОТГ».

У відповідь на лист Програми DOBRE, Міністерство фінансів України листом від 02.07.2020 №05110-15-10/19823 зазначило, що: «[Посібник] призначений для представників місцевих фінансових органів, об’єднаних територіальних громад, у ньому наведено огляд законодавства, описано поетапні кроки для запровадження середньострокового бюджетного планування на рівні об’єднаної територіальної громади та запропоновано шаблони документів. …Посібник може бути рекомендований для використання у роботі працівниками місцевих фінансових органів об’єднаних територіальних громад».

«Середньострокове бюджетне планування дозволяє уникнути неефективних витрат і забезпечити ресурсами обрані політики досягнення цілей. Процес планування бюджету на середньострокову перспективу, як метод удосконалення процесу прийняття бюджетних рішень,  широко використовується не лише  у розвинених країнах, а і більшості країн світу, що розвиваються. Актуальність тематики посібника обумовлена об’єктивною необхідністю становлення в Україні на противагу традиційним підходам дієвої системи цілісного середньострокового бюджетного планування задля підвищення результативності й прозорості використання бюджетних коштів, у т. ч.  і на рівні бюджетів ОТГ», – вважає консультантка з управління фінансами Програми DOBRE Тетяна Овчаренко.

Відтак, спеціалісти Програми DOBRE рекомендують, аби запровадження середньострокового бюджетного планування базувалось на таких принципах:

  • стратегічно-методичний – стратегії розвитку та місцеві програми необхідно спрямувати на розв’язання комплексу соціальних, економічних, екологічних задач; урахувати проблемні ситуації конкретної території, беручи до уваги інтереси всіх представників населення. Затвердження стратегічних програмних документів є фундаментом для запровадження ефективного середньострокового планування бюджету громади.
  • цілісний – середньострокове бюджетне планування передбачає раціональне залучення коштів та розподіл ресурсів щодо визначених пріоритетів, та посилення загальної бюджетно-податкової відповідальності органів місцевого самоврядування.

«Сподіваємося, що місцеві бюджети значною мірою виграють від впровадження середньострокового планування. Середньостроковий підхід покращить планування на рівні органів місцевого самоврядування і дозволить якісніше розподіляти ресурси громад на тривалі складні проекти (в першу чергу  капітального характеру та інфраструктурні). До того ж матимемо сталі правила і бюджетне та податкове законодавство не змінюватиметься кожного року», – зазначив фінансист Зборівської ОТГ, Володимир Багрій.

Об’єднані територіальні громади можуть поступово налагоджувати систему середньострокового бюджетного планування. Використання зазначеного вище посібника, що поєднав теоретичну частину та практичні рекомендації, стане хорошим методичним підґрунтям у подальшій роботі органів місцевого самоврядування.  Імплементація цілісного середньострокового бюджетування призведе до: досягнення економії бюджетних коштів; забезпечення їх цільового використання; ефективності діяльності розпорядників бюджетних коштів через прийняття обґрунтованих управлінських рішень.  

© Ця публікація  стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з     міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) і не обов’язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.