Що українці думають про вступ країни до Європейського Союзу

Соціологічна служба Центру Разумкова у березні 2021 року провела дослідження ставлення громадян до вступу України до Європейського Союзу.

Згідно із дослідженням, 59% респондентів вважають, що Україні потрібно вступати до Європейського Союзу, 26% дотримуються протилежної точки зору. Частка тих, хто дотримується думки, що Україні потрібно вступати до ЄС, перевищує частку тих, хто дотримується протилежної точки зору, у Західному регіоні (відповідно 84% і 8,5%) та у Центральному регіоні (відповідна 63% і 19%), у Східному регіоні дещо більше тих, хто вважає, що не потрібно вступати (відповідно 38,5% і 46%), а у Південному регіоні частки перших і других статистично значуще не відрізняються (відповідно 41,5% і 42%).

uacrisis.org: Соціологічна служба Центру Разумкова у березні 2021 року провела дослідження ставлення громадян до вступу України до Європейського Союзу.

У випадку проведення референдуму стосовно вступу України до ЄС, 59% серед усіх опитаних проголосували би за вступ, і відповідно 26% — проти вступу.

При цьому громадяни України зі стриманим оптимізмом оцінюють перспективи розвитку відносин України і Європейського Союзу на найближчі роки: частіше (39%) вони вважають, що ці відносини залишаться без змін, 26% дотримуються думки, що вони покращаться, а 10% — що погіршаться.

uacrisis.org: Соціологічна служба Центру Разумкова у березні 2021 року провела дослідження ставлення громадян до вступу України до Європейського Союзу.

Частка тих, хто вважає, що вони покращаться, найвища у Західному регіоні (34,5%), нижча у Центральному (27,5%) і найнижча — у Південному (22%) і Східному (17,5%) регіонах. У цій же регіональній послідовності зростає частка тих, хто вважає, що вони погіршаться (відповідно 4%, 6%, 15% і 21%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.