Тема: «Презентація огляду становища української мови в 2017 році»

Анонс Прес-центру УКМЦ

Сергій Стуканов, координатор проекту «Становище української мови»
Тарас Шамайда, координатор руху «Простір свободи»
Володимир Кулик, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України