До Національного музею історії України потрапила унікальна книга

Колекція Національного музею історії України поповнилась унікальним предметом – перевиданням 1924 року «Словаря росийсько-українського», надрукованого у Львові в 1893–1899 роках.

На сторінці музею зазначено, що цей російсько-український словник – результат роботи низки видатних українських письменників і знавців української мови.

«Давно вже почувається потреба в такій книжці, як російсько-український словар. Потреба ся, що здавна чулася не то що в Галичині, а й на Україні, стала найпильнішою останніми часами, коли російська література придбала собі таку славу й сталася чинником у просвіті слов’янських народів, а разом із тим щоразу більше стає вона по мові народною й більше московською, коли користування нею для всіх словянських народів, хоч би навіть і таких близьких родичів, як ми Русини, викликає ще більшу потребу в словарі… Запобігаючи сій потребі, ми й зважилися випустити в світ нашу роботу», – так у передмові до першого видання упорядники пояснили його потребу.

У 1924 році в Берліні видавництво «Українське слово» перевидало словник, але, на відміну від Львівського чотиритомного видання, в одному томі. Цього разу у передмові написали: «Тяжкі обставини еміграції, на наш превеликий жаль, не дали нам можливості видати отсю надзвичайно цінну й важну для поширення нашої культури, особливо серед зросійщених Українців, працю в переробленому й справленому виданню й примусило нас видати її фотографічним способом і у зменшеному, підручному форматі».