Підсумки пілотного проєкту з розробки системи оцінки ефективності територіальних громад

Із лютого по липень 2021 року спеціалісти Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) проводили пілотний проєкт із розробки системи оцінки ефективності територіальних громад. Далі наведено розроблене визначення терміну.

Система оцінки ефективності – стратегія, спрямована на підвищення ефективності, відповідальності та прозорості нових місцевих адміністрацій для усіх громадян, пріоритетами для яких є покращення врядування та надання послуг. Система спрямована на ідентифікацію, збір, аналіз даних за встановленими індикаторами, що дасть можливість оцінити повноту, результативність, якість та ефективність надання послуги в територіальній громаді.

Із метою успішної реалізації пілотного проєкту, спеціалісти USAID DOBRE запросили ключових стейкхолдерів: представників Міністерства розвитку громад та територій України; експертів із інших профільних міністерств; галузевих фахівців; представників органів місцевого самоврядування, асоціацій, спеціалістів із програм міжнародної технічної допомоги; включно із пілотними територіальними громадами. Сформували Координаційну та Секторальні експертні групи.

42 експерти розробили індикатори для системи оцінки ефективності територіальних громад. У роботі експерти послуговувалися основним принципом – індикатори мають бути чіткими, простими і зрозумілими для громади. Також, до уваги взяли пропозиції від громад, висловлені під час опитування, міжнародний досвід застосування індикаторів за такими ж послугами, критерії оцінки, передбачені чинним нормативними документами у кожній сфері, та експертний досвід учасників.

За результатами консультацій для пілотної фази обрали три послуги – поводження із твердими побутовими відходами, постачання питної води та шкільна освіта, індикатори для яких розподілили на чотири групи: 

 • Статистична інформація, інституційна спроможність та організаційне забезпечення
 • Охоплення послугою, доступність
 • Якість, ефективність послуги
 • Рівень задоволення послугою.

Кількість індикаторів за обраними послугами

Поводження із твердими побутовими відходамиПостачання питної водиШкільна освіта
Статистична інформація, інституційна спроможність та організаційне забезпечення586
Охоплення послугою, доступність 766
Якість, ефективність послуги676
Рівень задоволення  послугою221
Разом202319

У ході проєкту спеціалісти провели тренінг-навчання зі збору даних про послуги для представників громад. Згодом пілотні громади здійснили збір даних щодо затверджених індикаторів за допомогою електронної форми, розробленою Програмою USAID DOBRE. Під час заповнення форми необхідно було зазначати які із даних уже існували і були відомі громаді, а які необхідно додатково збирати. Також учасники проекту фіксували труднощі зі збором інформації, які виникали у територіальній громаді, зокрема, які дані так і не вдалося отримати і чому.

Слід зазначити,  що у рамках пілотного проєкту 47 територіальних громад із 21 області України навчилися та поглибили знання для виконання наступних завдань:

 • збору, обробки та аналізу даних;
 • вироблення критеріїв оцінки/індикаторів;
 • використання міжнародного досвіду у галузі роботи систем оцінки ефективності;
 • визначення пріоритетів у власній діяльності;
 • прогнозування та звітування.

Після опрацювання та часткової верифікації даних, експерти USAID DOBRE та представники громад дійшли наступних висковків:

 • недостатній рівень інформації на рівні громади, особливо у новостворених громадах; 
 • мала кількість ресурсів для верифікації даних;
 • надання статистичної інформації дає можливість територіальній громаді оцінити свій потенціал за конкретною послугою; 
 • набір статистичних індикаторів передбачає мінімальні вимоги для територіальної громади стосовно інституційної спроможності, організаційного та нормативного забезпечення. Негативна відповідь на будь-яке питання вказує на першочергове вирішення такого питання у найкоротші строки.
 • труднощі у визначенні рівнів задоволеністю послугою;
 • громади не завжди мали змогу надати інформацію про послугу, оскільки її не існує у певному населеному пункті.

Однак, за результатами пілотної фази заплановано подальше розширення кола послуг для оцінювання та впровадження системи оцінки ефективності на національному рівні. Спеціалісти Програми USAID DOBRE звернулись до Міністерства розвитку громад та територій із рекомендаціями щодо долучення окремих індикаторів для послуг поводження із твердими побутовими відходами, постачання питної води та шкільної освіти до національної системи. Також, для успішного та повноцінного впровадження системи на національному рівні необхідно: 

 • передбачити ресурси для впровадження (кваліфікований персонал на місцях, 

      інституалізація на національному рівні);

 • запроваджувати поступово, на початку не більше 3-4 індикаторів щодо послуги;
 • запропонувати навчання для користувачів (збір та наліз даних, вміння використовувати на практиці);
 • бути готовими до тривалого впровадження (3-4 роки).

На загальнонаціональному рівні така система допоможе ухвалювати рішення щодо пріоритетів розвитку та моніторингу виконання реформи децентралізації. Територіальні громади матимуть змогу оцінювати власну діяльність та затверджувати обґрунтовані рішення щодо поліпшення надання послуг,  порівнюватимуть досягнуті результати між послугами та іншими громадами, стануть ближчими до громадян.


© Цей звіт став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) і не обов’язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.