Презентація книги Валентини Лазебник “Сталь у степу. Погляд з України”

Презентація

У середу 15 листопада о 14:30 у прес-центрі Українського кризового медіа-центру (Український дім на Європейській площі, вул. Хрещатик, 2) відбудеться презентація книги Валентини Лазебник “Сталь у степу. Погляд з України”, яка є першим спеціальним дослідженням теми бельгійського інвестування та підприємництва в Україні.

Учасники презентації:

Люк Якобс, Посол Королівства Бельгія в Україні
Надія Капустіна, директор Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького, заслужений працівник культури України
Валентина Лазебник, автор книги, завідуюча відділом наукових досліджень історії України Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького
Дмитро Піркл, медальєр, меценат
Юрій Малієнко, дизайнер Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького

Книга Валентини Лазебник “Сталь у степу. Погляд з України” підготовлена на базі музейних колекцій Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І.Яворницького і є логічним завершенням жвавого інтересу до теми, викликаного виставкою “Іноземні інвестиції в Україну. Кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст. Частина перша: Бельгія”, що подорожувала містами Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Вінницької областей за участі Мистецького напрямку Українського кризового медіа-центру та за підтримки Посольства Королівства Бельгія в Україні.

Цю книгу сміливо можна віднести до серії “Україна. Повернення своєї історії”, історії, яка відкриває приховану за радянських часів сторінку – діяльності  іноземних промислових інвестицій та підприємництв, зокрема, бельгійських, в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Саме Бельгія була головним інвестором України, її діяльність зосереджувалася у Криворізько-Донецько-Придніпровському регіоні (колишня Катеринославська губернія), через що регіон називали “Українська Бельгія”.

Досліджуючи тему, музей вів пошук матеріалів. Меценат Дитро Прікл протягом тривалого часу купував і передавав музею цінні історичні документи тих часів – акції та облігації іноземних акціонерних товариств, що діяли у регіоні, і стали основним джерелом дослідження. Роботі над темою також сприяло Посольство Королівства Бельгія в Україні, яке мало щире бажання відродити та зберегти спільну історичну та культурну українсько-бельгійську спадщину.

Розвиток гірничо-металургійної промисловості у Донецько-Придніпровському краї відбувався завдяки залученню підприємницького капіталу із Англії, Бельгії, Франції, Німеччини, Швейцарії, а також досвіду іноземних інженерів. Особливо великим був вплив бельгійського підприємницького капіталу, що займав перше місце за кількістю створених компаній та загальним обсягом інвестицій (до 1911 р.)

Пік іноземного акціонування відбувався в 1890-ті роки, які за темпом розвитку промисловості України (тоді “Південна Росія”) не мали аналогів в історії промисловості не тільки дореволюційної Росії, але й інших країн Західної Європи. Залізна, рудна, сталева лихоманка охопила край, щорічно створювались десятки акціонерних товариств, правління яких ще до випуску акцій розподіляло їх серед інвесторів. За якихось 10-12 років піднялася південна металургія, створився новий промисловий район, добре відомий в Європі. Книга акцентує увагу на європейському періоді в історії розвитку регіону, який на сьогодні недостатньо досліджений і залишається маловідомим для широкого загалу.  Донецько-Придніпровський регіон залучив  значний бельгійський інвестиційний капітал. Разом з ним сюди приїхали бельгійські інженери й майстри, які посеред пустельного степу збудували промислові підприємства, селища з розвиненою інфраструктурою, і врешті-решт заклали підвалини майбутнього промислового регіону. Сфера розповсюдження бельгійських товариств у господарстві України була широкою, але найважливішими об’єктами їх діяльності стали гірничо-металургійна, металообробна, машинобудівна, хімічна та будівельна промисловість, міський транспорт. Містами створення товариств були Брюссель, Серен, Кувен, Льєж, Маршиєн-о-Пон та ін.

Дослідження руйнує міф про радянську  індустріалізацію центру, сходу та півдня України. Так, за висновками істориків відомо, що напередодні Першої світової війни Україна за рівнем розвитку галузей важкої промисловості випереджала багато західно-європейських країн. Одним з основних джерел радянської індустріалізації була  націоналізація промисловості. Саме в Україні були націоналізовані десятки приватних промислових об’єктів, що належали   іноземному, і зокрема, бельгійському капіталу.

На читача чекають сторінки з доказовою базою та відкриттями, що здійснені у результаті дослідження –  це достовірний, конкретно-історичний та статистичний матеріал щодо дій, результатів та наслідків діяльності бельгійських інвесторів та підприємців у регіоні.

Видання вирішує завдання популяризації складної та маловідомої історичної теми. Ілюструє 270 історичних документів тих часів і подій: цінні папери бельгійських товариств, світлини і портрети бельгійських та українських підприємців, керівників і засновників заводів, рудників, шахт. На світлинах відтворені гігантські металургійні заводи з доменними печами, образи яких вражали уяву сучасників. Справі допомагала реклама — кольорова, художня, російською та французькою мовами. Унікальні фото православних та католицьких храмів, театрів, поселень, побудованих за рахунок інвестицій, фото робітників та адміністрацій заводів і підприємств.

Географія українських підприємств – найрізноманітніша – це Катеринослав (Дніпро), Кам’янське, Кривий Ріг, Верхньодніпровськ, Луганськ, Єнакієве, Маріуполь, Успенськ, Костянтинівка, Горлівка, Дебальцеве, Торецьк, Краматорськ та ін. Чимало підприємств, створених у 1880-1890-ті роки працюють в Україні до сьогодні.

Сподіваємося, що книга дозволить скорегувати та розширити існуючі погляди на історію економічного розвитку України та надасть певний поштовх подальшим студіям із цієї тематики як в Україні, так і у Бельгії.

 

Видання здійснене за ініціативи та сприяння Посольства Королівства Бельгія в Україні та Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І.Яворницького.

 

Додаткова інформація про видання:

Історичні нариси.  Дніпро: Арт-Прес, 2017. – 240 с. (українською та французькою мовами).

Автор: Лазебник Валентина Іванівна.

Переклад французькою: к.філол.н., доц. Чистяк Д.О., проф. Соломарська О.О. (КНУ ім.Тараса Шевченка)

Редакційна колегія: Капустіна Н.І. (голова), Бекетова В.М., Піркл Д.О., Марущак Л.М.

Рецензенти: Бекетова В.М., кандидат історичних наук.

Верстка та дизайн: Малієнко Юрій