Проведено гендерний аналіз українських медіа

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення провела дослідження і встановила, що в медіа жінки становлять 53%, а чоловіки відповідно 47% персоналу. Тільки в медіа, які мають ліцензію на ТБ і радіо, більшість працівників – чоловіки.

Цікаво, що жінки становлять більшість серед молоді в усіх компаніях, але що старшою є вікова група, то менш представленими в ній є жінки, а в найбільшій віковій групі – середнього віку – жінки та чоловіки представлені приблизно рівномірно.

За результатами аналізу даних також простежується розподіл на групи так званих “жіночих” і “чоловічих” професій, зокрема зазначається, що умовно їх можна поділити на творчі (жіночі) і технічні (чоловічі).

Як зазначається у висновках дослідження, жінки не суттєво переважають на керівних посадах, натомість мають суттєву кількісну перевагу в представництві творчих професій на телебаченні (журналістки, ведучі, маркетинг і піар). Інакше кажучи, творчі професії та професії, пов’язані зі створенням і дистрибуцією контенту, диспропорційно представлені жінками в суттєвій більшості. Жінок, зокрема, на посадах журналістики 77%, а чоловіків 23%, при цьому в керівництві медіа жінок 52%, тоді як чоловіків 48%.