Планування, методології, рекомендації: звіти Програми USAID DOBRE з місцевого економічного розвитку

Із 2016 року до 2022 року Програма USAID DOBRE працювала у 100 громадах. Базуючись на власному досвіді, було розроблено уніфіковану методологію планування місцевого економічного розвитку. Проаналізувавши 6-річний досвід, спеціалісти Програми провели опитування, дослідження та інтерв’ю, виклавши методологію в двох звітах. Інструменти залучення бізнесу до процесів відновлення громад, зібрані під час дослідження на основі кращих практиках громад-партнерок Програми USAID DOBRE, можна переглянути в звітах за лінком.

Звіт «Як територіальні громади можуть планувати свій сталий та інклюзивний економічний розвиток?» розроблено в межах компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (Програма USAID DOBRE). Звіт буде корисний для посадових осіб органів місцевого самоврядування, які відповідають за питання економічного розвитку та відновлення громади, місцевих військових адміністрацій, працівників інституцій місцевого та регіонального розвитку, а також представників програм та проєктів міжнародної технічної допомоги, які реалізуються сьогодні в Україні або які плануються до запуску незабаром.

Метою напрацювань було провести аналіз методології місцевого економічного розвитку, яка була застосована Програмою USAID DOBRE в 100 територіальних громадах України протягом 2016-2022 років, визначення її сильних і слабких сторін, розробка рекомендацій для органів місцевого самоврядування, центральної влади, донорів і виконавців програм міжнародної технічної допомоги стосовно покращення умов для місцевого економічного розвитку та інструментів його реалізації в Україні. Інструменти/механізми/заходи/сфери, проаналізовані та оцінені у звіті.

У документі проаналізовано та узагальнено методологію Програми USAID DOBRE щодо планування місцевого економічного розвитку, ключові категорії допомоги, яку Програма та її партнери надали територіальним громадам. Також визначено й описано виклики, з якими стикалися партнерські громади під час планування та впровадження заходів місцевого економічного розвитку. 

За результатами аналізу, проведеного протягом квітня – червня 2022 року, було розроблено рекомендації щодо організації планування місцевого економічного розвитку в громадах, залучення зацікавлених сторін до цього процесу та пошуку необхідних ресурсів. У звіті наведено приклади документів, які описують і регламентують таку діяльність.

Звіт «Як територіальні громади можуть покращити залучення і підтримку розвитку місцевого бізнесу»

Цей звіт для місцевої влади, виконавців програм і проєктів міжнародної технічної допомоги та всім заінтересованим сторонам, які хочуть покращити залучення бізнесу до процесів розробки та ухвалення рішень на місцевому рівні, підтримати розвиток мікро, малого і середнього бізнесу та стимулювати до підприємництва. 

У звіті представлені результати роботи та здобутий досвід під час реалізації компонента «Місцевий економічний розвиток» Програми USAID DOBRE у сфері залучення й підтримки розвитку місцевого бізнесу, та запропоновані висновки на основі досвіду Програми. 

Напрацювання здійснено на основі аналізу матеріалів Програми USAID DOBRE у сфері залучення місцевого бізнесу до процесів планування та виконання заходів місцевого економічного розвитку, а також за результатами опитування представників громад-партнерів Програми USAID DOBRE з п’яти областей та інтерв’ю з експертами Програми, які працювали з громадами-партнерами, програмними спеціалістами, консультантами з планування місцевого економічного розвитку, консультантами з дизайну громадських просторів, розвитку туризму, створення та розвитку кооперативів, підготовки бізнес-планів і питань управління активами.

У звіті узагальнено результати роботи та досвід Програми USAID DOBRE щодо залучення місцевого бізнесу до процесів планування та виконання заходів місцевого економічного розвитку, визначено основні перешкоди, з якими стикалися громади-партнери Програми на шляху залучення місцевого бізнесу до процесу розробки та ухвалення рішень. Звіт містить висновки за результатами роботи компонента «Місцевий економічний розвиток» Програми USAID DOBRE, а також рекомендації для покращення залучення бізнесу до процесів розробки та ухвалення рішень на місцевому рівні.

***

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики. Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку. Партнерами Глобал Ком’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського (FSLD/FRDL), та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.