Ефективний самоврядний контроль або як у Мереф’янській громаді наводять лад у сфері землекористування

Мереф’янська міська територіальна громада Харківської області утворена навесні 2016 року. До складу громади входять сім населених пунктів із адміністративним центром у місті Мерефі. Загальна кількість жителів громади складає 24,9 тис. осіб; площа – 99,5 кв. км.

Одним із найбільш поширених порушень земельного законодавства, що шкодить інтересам громади, є користування фізичними та юридичними особами земельними ділянками комунальної форми власності за відсутності належно оформлених і зареєстрованих речових прав на землю та внесення плати за землю. Відповідно до здійсненого аналізу, на території Мереф’янської міської ради значна кількість суб’єктів господарювання вели господарську діяльність із такими порушеннями і у результаті бюджет Мереф’янської міської ради не отримував надходжень.

«На сьогоднішній день передбачена чинним законодавством процедура оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки є доволі громіздкою і потребує значного часу для її проходження. Це довготривалий та складний процес», – підсумовує Ірина Овчарова, начальниця юридичного відділу Виконавчого комітету Мереф’янської міської ради.

Для розв’язання ситуації, спеціалісти Виконавчого комітету розробили та прийняли «Порядок визначення та відшкодування Мереф’янській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства». 

«Даний Порядок дає змогу суб’єктам господарювання до моменту оформлення документів використовувати земельні ділянки та одночасно оформляти правовстановлюючі документи, не завдаючи збитків бюджету Мереф’янської міської ради, сплачуючи кошти за користування земельними ділянками в розмірі орендної плати», – ділиться досвідом Сергій Єршов, заступник Мереф’янського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Запровадження даного Порядку є ефективним механізмом, в результаті якого відбувається стимулювання суб’єктів господарювання для належного оформлення і реєстрації своїх речових прав на землю. Основний індикатор ефективності самоврядного контролю –наповнення місцевого бюджету.

Далі створили комісію з питань визначення розміру збитків власнику землі (Мереф’янській міській раді) та відшкодування збитків за порушення землекористувачами законодавства щодо використання земельних ділянок на території населених пунктів громади. У 2019 році відбулось 16 засідань комісії, на які запросили 120 суб’єктів господарювання. 

Після відпрацювання комісією порушень, заключили 126 договорів про добровільне відшкодування збитків. Того ж року, до бюджету Мереф’янської міської ради надійшли кошти в сумі 483,4 тис. грн. Отримані кошти від відшкодування збитків, завданих Мереф’янській міській раді за використання земельних ділянок з порушенням законодавства, витрачалися для виготовлення проектної документації на реконструкцію очисних споруд, що розташовані в смт.Утківка.

У 2020 році члени комісії уклали 121 акт визначення збитків на загальну суму 467,0 тис.грн. 

Окрім цього, Виконавчим комітетом Мереф’янської міської ради у 2019 році було подано до суду 3 позовні заяви щодо стягнення з користувачів земельних ділянок безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати за використання земельних ділянок комунальної форми власності, які відмовляються добровільно відшкодовувати збитки. По одній справі рішення прийнято про задоволення позову Мереф’янської міської ради на суму 55,6 тис.грн. По другій справі судом вжиті заходи забезпечення позову у вигляді заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження належного боржнику нерухомого майна. Третя справа на стадії розгляду.

Разом із тим, судова практика за останні роки сильно змінилась, внаслідок чого застосування тільки відшкодування завданих збитків не покриває всіх можливостей здійснення самоврядного контролю. 

Також, за допомогою Програми DOBRE, Мереф’янська міська рада прийняла Порядок добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території Мереф’янської об’єднаної територіальної громади з порушенням вимог законодавства.

«Станом на сьогодні у органів місцевого самоврядування з’явились дві можливості «боротьби» із особами, які не бажають сплачувати за землю:

— шляхом обрахунку збитків та їх відшкодування в добровільному або судовому порядку (природа цих відносин — деліктна);

— шляхом обрахунку безпідставно збережених коштів внаслідок користування земельною ділянкою, складення відповідного акта та повернення таких коштів на рахунок відповідної ради в добровільному або судовому порядку (природа цих відносин — кондикційна). Саме тому у Мереф’янській міській раді є актуальними два Положення, які враховують різну природу земельних відносин, що дозволяє вчасно реагувати на порушення земельного законодавства» – підсумувала Сербіна Анастасія, консультантка програми DOBRE.

Відтак, запровадження самоврядного контролю дозволило громаді реалізувати принцип платності використання земельних ділянок комунальної форми власності; створити впорядковану та прозору системи контролю за використанням та охороною земель; стимулювати та зобов’язувати землекористувачів до дотримання норм чинного законодавства; встановити дієві механізми находження коштів до місцевого бюджету та захистити інтереси громади.